Het helofytenfilter: duurzame eenvoud. Met dank aan de natuur!

Hoe ziet het er uit?

Van boven af is maar een klein deel van alles te zien. Op deze doorsnede al een stuk meer:

verticaal doorstroomd helofytenfilter

Hoe wordt het water schoongemaakt?

Water van de toiletten komt in de septic tank waar de grotere brokken langzaam op kunnen lossen. Door en een pomp komt het op het filter waarin het omlaag zakt. Een paar keer per dag gebeurt dit en zo krijgen de planten altijd genoeg water. Nu leven er tussen de wortels van de planten duizenden soorten bacteriën die de vervuiling afbreken en er voedingsstoffen van maken die de planten voor hun groei kunnen gebruiken. Dit heet symbiose (Grieks: samen levend) waarbij meerdere planten of diersoorten samen leven en voordeel van elkaar hebben. Door de bacteriën krijgen de planten dus voedsel en door de planten spoelen de bacteriën niet uit als het hard regent. Verder omlaag in het helofytenfilter (het is meer dan een meter diep) komen geen plantenwortels meer voor en is er steeds minder zuurstof. Hier komen weer andere bacteriën voor en ook wat grotere soorten die leven van de bacteriën die onderin het filter terecht komen. Uiteindelijk worden onderin het filter zelfs stoffen als nitraat en nitriet omgezet omdat daar ook zuurstofatomen aan zitten.

Het nu veel schonere water verlaat via het monsterputje het helofytenfilter. Het riet wordt in het najaar afgemaaid zodat het niet verrot tussen het grind.

Is het water helemaal schoon?

Nee, het blijft gezuiverd afvalwater en is dus niet drinkbaar zoals drinkwater. Het is wel ongeveer even schoon als het behandelde water uit een rijkswaterzuiveringsinstallatie.

Hoe lang gaat het mee?

Ongeveer twintig jaar. Daarna is de bovenste laag van het filter te modderig / humusrijk geworden en zakt het water niet overal even goed meer weg. De bovenste laag zand van ongeveer veertig centimeter moet dan vervangen worden.

Waarom stinkt het filter niet?

Er ligt een dikke laag grind op het zand en op de bevloeiingsleidingen. Tussen het grind waait het niet en staat de lucht stil. Doordat er een laag stilstaande lucht is tussen je neus en het afvalwater kun je de stank niet ruiken.

Meer informatie over Het Helofytenfilter: